ШАФИ КЕРУВАННЯ

ШАФИ КЕРУВАННЯ (ШК)

Складний електронний апаратно-програмний комплекс, призначений для (пере) налаштування та керування процесом роботи сажообдувних апаратів та запірною арматурою в складі системи очищення (СО) котла. ШК в автоматичному режимі  контролює процес обдуву котла та блокує роботу системи у випадку виникнення несправності або аварійних ситуацій.

Компанія ТЕПЛОТЕХ розробляє та комплектує системи очищення котлових агрегатів шафами керування на базі контролерів UnitronicS та PHOENICS. Всі встановлені на об’єктах шафи керування показали свою високу надійність та ефективність за рахунок ретельно відпрацьованого програмного забезпечення та надійних якісних складових та комплектуючих.

ШК від ТЕПЛОТЕХ дає змогу:

 • планувати роботу системи очищення з огляду на індивідуальні особливості котлового агрегату, режимів його експлуатації та характеристик палива, що спалюється в конкретний період часу;
 • виконувати процес очищення поверхонь нагріву відповідно до заданих параметрів і в потрібний час;
 • контролювати процес очищення на всіх його етапах з фіксацією всіх показників в електронному журналі;
 • надавати інформацію про хід виконання процесу очищення для його аналізу з метою подальшої його оптимізації.

Управління процесом очищення шафою від ТЕПЛОТЕХ включає:

 • перевірку вихідних умов для початку процесу очищення;
 • управління елементами арматури з приводами та прогрів паропроводу;
 • призначення послідовності та кількості апаратів в циклі обдуву;
 • управління сажообдувними апаратами;
 • повернення  системи до вихідного стану після кожного циклу обдуву;
 • захист СО та відпрацювання аварійних ситуацій.

Управління системою очищення може здійснюватися як в автоматичному (без втручання оператора), так і ручному режимі (наприклад, для налаштування чи при необхідності здійснити очищення тільки певними апаратами зі складу системи очищення).

Програмне забезпечення ШК

Програмне забезпечення ШК успішно відпрацьоване на ряді об’єктів. Управління процесом очищення – порядок включення апаратів, послідовність та періодичність циклів обдування - здійснюється згідно з трьома алгоритмами:

1. За інтервалом часу (основний алгоритм роботи системи) – запуск системи проводиться після закінчення заданого оператором часового інтервалу, після завершення очищення система стає в режим очікування. Це дозволяє автоматично проводити очищення з певною періодичністю, наприклад двічі на добу.

2. При перевищені температур димових газів в певній зоні – запуск очищення відбувається при надходженні сигналу з термодатчика, встановленого по газовому тракту котла, про перевищення заданих Замовником значень температур газів. Після завершення очищення система стає в режим очікування, запуск системи відбудеться автоматично після закінчення часового інтервалу з останнього запуску.  Це дозволяє автоматично запобігати негативним наслідкам шлакування в критичних зонах шляхом своєчасного їх очищення.

3. За командою оператора – запуск алгоритму відбувається за командою оператора. Після завершення очищення система стає в режим очікування, запуск системи відбудеться автоматично після закінчення часового інтервалу з останнього запуску.

інтерфейс

Інтерфейс взаємодії з оператором (HMI) реалізовано у вигляді терміналу керування (сенсорна панель) на передній двері ШК. Управління та налаштування здійснюється з відповідних екранів на сенсорній (touch) панелі. На екрані контролера завжди відображається поточний стан системи очищення, а також під час її роботи відображаються поточні стани всіх її елементів. ШК зв’язані по протоколу із загальною системою керування котла, та в ході роботи обмінюються даними з системою SCADA.

Конструктивно, в залежності від проектних рішень або технічного завдання Замовника:

 • ШК може складатися з одного або декількох корпусів підлогового або навісного виконання;
 • Ввід і вивід живильних та вихідних ліній може здійснюватися як і знизу, так і зверху;
 • Комплектується узгодженими з Замовником автоматичними вимикачами, контакторами і іншою апаратурою.

Шафа керування оснащена світлозвуковою сигналізацією, завданням якої є оповіщення оператора про можливі аварійні ситуації (наприклад, падіння тиску повітря в системі), що виникли під час виконання алгоритму очищення.

ШК виконується з суворим дотриманням вимог виробників сажообдувних апаратів та елементів арматури. Клас захисту не нижче IP 55 / EN 60529 / (10.91); IEC 529. В конструкції ШК передбачена нульова шина для приєднання нульових робочих провідників живильних та вихідних ліній.

ТОВ ТЕПЛОТЕХ може запропонувати як моделі шаф, що успішно зарекомендували себе в складі СО котлів на різних об’єктах України (з управлінням від 3 до 16 апаратів), так і розробку ШК для СО із значно більшою кількістю сажообдувних апаратів.

Наразі виготовляється ШК для керування СО з 22 сажеобдувними апаратами.