РІШЕННЯ ДЛЯ ВОДОТРУБНИХ КОТЛІВ

ВИСОКА ПОПУЛЯРНІСТЬ:

Водотрубні котли ДЕ, ДКВР, ПТВМ, КВГМ отримали величезне поширення на пострадянському просторі.

СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОНАННЯ:

Спеціальне виконання змішувального пристрою SF (swirl-flame®) дозволяє успішно застосовувати пальники Weishaupt на водотрубних котлах.

ЗРУЧНІСТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЇ:

На відміну від жаротрубних котлів, для топок цих котлів необхідні пальники з короткою довжиною полум’я.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВОДОТРУБНЫХ КОТЛОВ

ВЫСОКАЯ ПОПУЛЯРНОСТЬ:

Водотрубные котлы ДЭ, ДКВР, ПТВМ, КВГМ получили огромное распространение на постсоветском пространстве.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ:

Специальное выполнение смесительного устройства SF (swirl-flame®) позволяет успешно применять горелки Weishaupt на водотрубных котлах.

УДОБНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

В отличие от жаротрубных котлов, для топок этих котлов необходимы горелки с короткой длиной пламени.