РІШЕННЯ ДЛЯ БАРАБАННИХ СУШАРОК

ГНУЧКА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ:

Пальники можуть бути застосовані на різних типах технологічного обладнання, де передбачені термічні процеси.

ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ І НОРМАМ ЕКОЛОГІЇ:

Установка пальників виконання LN і NR з низьким рівнем викидів шкідливих речовин, що утворюються при спалюванні палива, актуальна для діючих виробництв, розташованих в межах населених пунктів, в зоні житлової забудови.

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ:

Застосування модульованих пальників Weishaupt і використання цифрових менеджерів горіння на технологічних установках дозволяє підвищити якість продукції, що випускається, і рівень автоматизації виробництва в цілому.

ЗРАЗКОВА ЕФЕКТИВНІСТЬ:

Точність підтримки параметрів сушіння, яка безпосередньо впливає на якість продукту, тривала невпинна робота в несприятливих умовах – з усім цим успішно справляються пальники Weishaupt.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ БАРАБАННЫХ СУШИЛОК

ГИБКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Горелки могут быть применены на различных типах технологического оборудования, где предусмотрены термические процессы.

Установка горелок исполнения LN и NR с низким уровнем выбросов вредных веществ, образующихся при сжигании топлива, актуальна для действующих производств, расположенных в пределах населенных пунктов, в зоне жилой застройки.

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ АВТОМАТИЗАЦИИ:

Применение модулированных горелок Weishaupt и использование цифровых менеджеров горения на технологических установках позволяет повысить качество выпускаемой продукции и уровень автоматизации производства в целом.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

Точность поддержки параметров сушки, непосредственно влияющая на качество продукта , длилась непрерывная работа в неблагоприятных условиях – со всем этим успешно справляются горелки Weishaupt.